FANDOMگل بخته نن سهار هم د نورو ورځو په شان ، مور سهار وخته له خوبه پاڅوله . کږه وږه روانه

شوه. له ځانه سره بونگيدله او نه پوهيده چې په چا باندې په قهر شي . کله يې مور ته قار راته

چې له خوبه يې پاڅولې وه. کله يې سردار ته چې سهار وخته يې کار ته غوښتله او د مېلمستون

کوټې يې ورباندې پاکولې او کله هم خپل ورور پا چا گل ته چې څو کاله کېږي مساپر شوی او

. درک يې نشته

گل بختې هر سهار ۶ بجې ځان مېلمستون ته رساوه . د مېلمنو کوټې يې پاکولی . زياتره ميلمانۀ

بهرنيان و . د گل بختې معاش دومره زيات نه و. د مېاشتې ۵٠ ډالره يې اخيستل ، خو کله به

مېلمنو شيريني مريني ورکوله چې که سردار ورباندې نه خبريدای دېته پاتې کېدې . سردار ټولو

کار کوونکو ته ويلي وو چې که مېلمانه څه شيريني چا ته ورکوي هغه زما حق کيږي ، تاسې ته

. خو زه معاش درکوم

:نن چې گل بخته مېلمستون ته ورسيده لا سلام يې نه و اچولی چې سردار ورته وويل

. هله هغه د کونج کوټه پاکه که چې نوی مېلمه راځي

گل بختې ژر جارو ، سېل او سافيان واخيستل ، د کوټې خواته روانه شوه. په دې کوټه کې يوه

المانۍ ښځه اوسيدله چې د گل بختې ډيره خوښه وه . گل بختې چې کله د هغې کوټه پاکوله ځان

يې د هغې په ځای فکر کاوه . نوم يې ورته نه ورته خو مگي ته نژدې نوم يې درلود.مگي جگه ،

نرۍ وه او شنې سترگې يې درلودې ويښتان يې ژيړ بخنه طلايي وو. کله چې به مگي له کوټې

وتله او گل بخته به د کوټې پاکولو ته تله ، د خوشبويو کريمونو او پوډرونو بوی به په کوټه کې

خپور وو او گل بختې ته يې د يوه ارام ښکلي او ښايسته ژوند سا وربخښله . گل بختې به کله چې

تشناب پاکاوه دروازه به يې ورپسې بنده کړه ، په غلا غلا به يې د مگي کريم او پوډر په خپل مخ

.ووهل . ايينې ته به يې وکتل ، ځان به ورته د مگي په شان ښايسته کاکه او ازاده ښکاره شو

نن سهار چې گل بخته کوټې ته ننوتله کوټه خالي وه . د مگي کالي و بکسونه او کمپويتر په کوټه

کې نه و . گل بخته ژر تشناب ته لاړه چې وگوري د مگي څه هير شوي که نه . که گوري پر

مېز باندې د خوشبويو کريمونو يو وړکى ډ بلی پروت و. گل بختې ژر ډبلی خلاص کړ. د ډبلې

په يوه څنډه يو څه کريم پاتې و ، گل بختې ډبلی د کمېس په جيب کې واچاوه. سترگې يې د

دستشوی پر شيشه د عطرو پر بوتل ولگيدې . گل بختې د بوتل سر خلاص کړ. د عطرو بوی د

تشناب فضا ډکه کړه . گل بختې دا بوتل هم جيب کې کېښود ، ځان ته په هنداره کې مسکۍ شوه ،

خپلو سترگو ته يی چې وکتل ، جمال يې ور په زړه شو . جمال د دوی گاونډی دی چې له گل

بختې څخه څو کاله مشر دی ، هر سهار مکتب ته ځي . گل بختې چې به کله جمال ليده خوله به

يې بيواکه بيواکه وازيدله او د جمال خوله به يې څارله چې څه به ووايي . جمال چې به کله

نورو همکلانو سره و گل بختې ته به يې هيڅ پام نه کاوه خو کله به چې يوازې و ، گل بختې

سره يې روغبړ کاوه ، د کار پوښتنه يې ترې کوله ، د خپل مکتب او سبق خبرې يې ورته کولې

.

گل بختې به زړه کې ويل که چېرې دا هم مکتب ته لاړه شي سبق ووايي بيا به جمال ورسره

ډيرې خبرې وکړي. گل بختې له ځان سره د جمعې د ورځې په باب فکر وکړ چې کار ته نه

.راځي ، جمال به وويني ، د مگي پوډر به په مخ ووهي او عطر به په ځان وشيندي

بخت . گل ه په همدې فکرونو کې وه چې د سردار غږ يې واوريد

بختې . ؛ اې گل ! هله دا بله کوټه پاکه که

. گل بختې لا د مگي د کوټې په پاکولو هم پيل نه و کړی

»»»»»»»»»»»»»»

شا ته هلته د ښار په بل گوټ کې جمال مکتب ته روان و،کله چې له دروازې څخه ووت د ديوال

ودريد ، د واسکټ له جيبه يې کوچنۍ هينداره راويستله ، خپل ويښتان يې په کې وکتل . جمال ته

د ځينو هلکانو جلا داره ويښته ډير ښه ايسيدل خو نه پوهيده چې څه پرې کوي . ده نن سهار خپل

ويښتان په اوبو لامده کړي و خو هغسې جلا داره نه بريښيدل . جمال څو ځلې هينداره د خپل مخ

په وړاندې ښکته پورته کړه سترگې يې ورته تنگې کړې او يو څه قانع شو . ورو يې هنداره

جيب کې کېښوده ، شا و خوا يې وکتل چې هسې نه چا ليدلی وي او له دروازې ووت ، د مکتب

. خواته روان شو

مکتب ته تۀ جمال هر سهار دغه وخت له کوره ووت او د مخامخ کو څې په لاره . د کوڅې په

سر کې د جنرال کور و . جمال هر سهار د جنرال موټر ليده چې لور يې پکې ناسته ده او له

دروازې څخه وځي . يو سهار چې جمال د جنرال د دروازې مخې ته تيريده د انگړ دروازه

خلاصه شوه . موټر راووت . جمال په خپل ځای ودريد چې موتر تير شي . له ډير نژدې څخه

يې د جنرال لور وليده چې د موټر د شا په څوکۍ کې ناسته وه . جمال ته د جنرال لور ښايسته

پيغله ښکاره شوه . ارغواني جامې يې په ځان کې وې . تورې عينکې يې په سترگو وې ، اوږده

ويښتان يې په اوږو پراته وو . چې موټر تيريده نجلۍ د جمال خواته وکتل او په شونډو يې نرۍ

. موسکا خپره شوه

جما ل په يوه شيبه کې ځان د جنرال لور د خيالونو شهزادگۍ احساس کړه . له هغې ورځې

جمال چې هره ورځ له کوره ووت د جنرال د کور په لاره مکتب ته تۀ او د جنرال د لور د ليدو

. هوس به ورسره و کله به يې د هغې ليدل په نصيب شو ، کله نه

جمال ته د جنرال د لور يوه شيبه کتل د ټولې ورځې او شپې د خيالونو سر چېنه وه . همدا چې

دراتلونکې ورځې په فکر کې شو چې څنگه ودريږي .څنگه نجلۍ ته وگوري او څه وکړي چې د

نجلۍ پام ځانته راواړوي . نن سهار جمال له هرې ورځې څخه زياته تلوسه درلوده . پرون سهار

چې دی د جنرال د کور د دروازې مخې ته دريدلی و او موټر راووت د جنرال لور د جمال

خواته مخ واړاوه او ورته وموسکېدله . جمال خيال وکړ چې د تورو عينکو لاندې يې سترگې ده

ته گوري او خاندې ، نن يې په هماغه خيال کاکل لوند کړی او ږمنځ کړی و او له ځانه سره يې

په هينداره کې د څو ډوله موسکېدو تمرين کړی و چې که د جنرال لور ورته وموسکېده دی به

. هم په ځواب کې ورته وموسکېږي

»»»»»»»»»

په سو جمال د جنرال د کور خواته ورو روان و ځکه د جنرال د لور د وتلو وخت لا نه و ، دی

:چونو کې ډوب و چې له شا څخه يې خپل نوم واوريد

! جماله -

يې په خ جمال شاته وکتل ، گومان يی وکړ چې هسې يال کې خپل نوم اوريدلی . خو غږ رانژدې

: شو

جماله - اې ! ودريږه !چېرته بيسده بيسده راون يې ؟

جمال لږ ورو شو ، شاته يې وکتل . که گوري انور همصنفی يی په غټو غټو گامونو ور نژدې

: کېږي . جمال ودريد . انور وويل

:مکتب ته روان يې که نه ؟ جمال ځواب وکړ

- .هو

نو - . راځه چې لنډ ورشو ، داسی

. انور د جنرال د کور د کوڅې نه مخکې بلې کوڅې ته اشاره وکړه

: جمال وويل

. ته ورځه . زما دلته په دې کوڅه کې کار دی

. جمال ورو وويل چې له انوره ځان خلاص کړي

څه کار دی بابا ؟ په دې سهاري کې ؟

.انور شله و

: جمال زړه نا زړه وويل

- . هسی يو چا سره مې وعده ده

ی . په دی سهاري خلکو سره څه وعدې کوې راځه مکتب ته ځو چې ناوخته کېږ

- .ته ورځه . زه بيا راځمه

. ښه نو ته د جنرال د کور له کوڅې تيريږې

. د جمال زړه کړوپ وکړ . زړه کې يې وگرځيدل هسې نه چې انور ورباندې خبر شوی وي

کوم جنرال ؟

.جمال ځان ناگاره واچاوو

. هاغه . د ړندې پلار

: جمال ژر وپوښتل

- کومه ړنده ؟

:انور وويل

- دغه جنرال چې کور يې د دې کوڅې په سر کې دی . ړنده لور لري . تورې عينکې په

. سترگو کوي او هره ورځ په موټر کې چېرته روانه يي د ړندو مکتب ته به ځي

جمال ته د جنرال د لور د تورو عينکو تر شا سترگې او د شوندو په څنډو موسکا د ماشومانو د

شگو کوټنۍ انځور شوه چې د انور د خبرو په يوه انگازه کې ړنگه شوه . جمال داسې احساس

کړه لکه د زړه تل يې چې تش وي لکه چې سوری شوی چې وي . پښې يې سستې شوې . خو نه

. يې غوښته چې ځان پوه کړي . د جنرال د کوڅې خواته روان شو

:انور ورپسې غږ وکړ

- ! ډير مه ځنډيږه

»»»»»»»»»

د جمعې په ورځ د غرمې نه مخکې جمال د خپل کور د دروازې څنگ ته ولاړ و، د لارويو او د

: کوڅې د هلکانو سيل يې کاوه گل بخته له کوره ووتله . جمال ورباندې غږ وکړ

بختې چې - اې گل رې روانه يې ؟

: گل بختی خپله جينگه خوله د څادر په پيڅه پټه کړه ، په شرمنا ک اواز يې وويل

پسې - . سودا

- جمال بيا غږ وکړ : له کار سره څنگه يې ؟

: گل بختې سر يوې خواته کوږ کړ ورو يې وويل

ته - . نور نو نه ځمه کار

ولی ؟

. سردار ځواب کړم

: جمال په ټوکه وويل

- په کار کې دې هم خوبونه کول که څنگه ؟

سره يی گل بختې ته په زړه کې د مگي د وتلو او د هغې د کريمونو کېسه ور وگرځيده ، له ځانه

. وويل : کشکې مې نن هغه کريم وهلي وای

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki