FANDOMاستاد د خپلې کرتۍ له جيبه د اوريدو اله وايسته . په ښي غوږ کې يې کېښوده ٠ ورپسې يې د

کرتۍ له بغل جيبه تور قلم وايست . ښه يې ورته وکتل . سر پوش يې ترې ليری کړ . څو ځله

په لوړ غږ وټوخيد . خپله چوکۍ يې ميز ته ورنژدې کړه .د ميز په سر ايښي کاغذونه يې سره

. واړول راواړول

د استاد ميز زما د ميز تر څنگ و . زموږ دفتر له يوې وړې کوټې جوړ و . پنځه ميزوچوکۍ په

سختی سره پکې ځايدې . لکه چې په دې وړې کوټې هر شی تپل شوي و . په زوره ورنه دفتر

. جوړ شوی و. ميزونه او چوکۍ يو پر بل ايښودل شوې وې

معلم سورگل د خپلې څانگې له ريس سره جنگ کړی و . عمومي ريس ورته په دې کوټه کې

ميز ايښی و . سور گل هيڅکله په خپل ميز نه کښيناست خو هر سهار يې يو دوه کتابه پر ميز

اېښودل . استاد د نوي وزير له خوا د ولايت له رياست څخه د ډير عمر په وجه لری شوی و .

استاد چې ډير په غوسه شوی و بيا نو دی دفتر ته ليږل شوی و . د است اد ميز دروازې ته

مخامخ و . او دروازه په هره دقيقه کې لږ تر لږه يو وار چا خلاصوله . يو نه يو چا به که بل څه

. نه واى نو د کوم بل دفتر پته خو پوښتله

ميلمانه خو مو نام خدا د استاد له برکته بيخي ډير وو . کله به ډله ډله ، کله يو يو راته او د

. سورگل پر چوکۍ باندې به کښيناستل

پاتې نه شو . زما له ورتگ سره په دغه کوټه کې نور ځاى

هر يو به د استاد سلام ته راته . شين چای تيار دم کړی و . د شنو چايو ترموزونه به هر سهار

د مامورينو له راتگه مخکې تيار پر ميزونو ايښي وو . د دفتر پياده گانو به سهار وار له واره

چايونه دمول او بيا به پيتاوي ته يا سيوري ته سره کښيناستل . استاد د خپل ميز په روک کې

چاکليت هم ساته او چاته چې به يې زړه وغوښتل ست به يې هم کاوه . د مليمنو مجلس ماته ورو

.ورو تکراري کېده . اوله کې اوږد روغبړ . زما او د منور صاحب معرفي او صفتونه او چای

»»»»»»

نن سهار چې دفتر ته ننوتم استاد زيری راباندې وکړ چې د دفتر کمپيوتر را رسيدلی . کمپيوتر د

روشان صاحب پر ميز باندې ايښی و . خوشاله شوم چې د چای څکلو تر څنگ به يو څه کار

هم وکړم . خو چې روښاناوۀ مې نو ومې ليدل چې درې ساکته ورته په کار دى . خپه شوم .

استاد او منور صاحب دواړو ډاډ راکړ چې راتلونکې اونۍ چې روشان صاحب دفتر ته راشي

حتما به يې ور يادوي چې درخواست وليکې او د تدارکاتو مديريت ته يې واستوي . د دوی

ډاډگيرنې لا نه وې خلاصې چې د دفتر دروازه خلاصه شوه . د گاونډي دفتر ريس و . زه ور

: معرفي شوم

- . په افغاني ښځو کې ترټولو لايقه ده . استاده ده . د دې ساری د افغانستان په ښځو کې نشته

د چايو پيالې ډکې شوې . استاد u1690 .د ميز له روکه څلور دانې چاکليتونه راويستل . پر سپين کاغذ

.باندې يې کېښودل او ټولو ته يې ست وکړ

ميلمه ما ته د نوي نه نوم زده و او نه پوهيدم چې د څه شي استاد دی . د دی لپاره چې ويې پيژنم

: پوښتنه مې وکړه

- تاسو په کومې پروژې باندې کار کوئ ؟

ته دې پوښتنې لکه چې نوي استاد ته خوند ور نه کړ ، د ځواب پر ځای يې زموږ د دفتراستاد

. وکتل

: استاد چې غوښتل زما د بې ادبۍ جبران وکړځ ، په زوره وخندل

- وۍ ته استاد نه پيژنې ؟ دا خو ټول افغانستان ته ښکاره ده چې د استاد غوندې ساری په ادبياتو

. کې نه شته . دی د ادبياتو استاد او عالم دی

: بيا يې هغۀ استاد ته وکتل ، لکه خواشينى چې وي

ي - . بخښنه غواړم استاد ، زه تاسې په دې ساده الفاظو ادوم . ستاسو قدر خو پر ټولو فرض دی

. نوي استاد ماته مخامخ کتل تر شونډو لاندې يې هيله کوم ، مهرباني مو ده ، ويل

منور صاحب چې د استاد په پرتله کمې خبرې کولې د نوي استاد د صفتونو لړۍ پسې اوږده کړه

.:

بللى شو - دوی خو نو د ادبياتو پلار . موږ ډير بختور يو چې دوی په دی وزارت کې کار

. کوي او بيا زموږ دفتر ته نژدې دي . موږ به د دوی د پوهې او تجربو څخه ډيره گټه واخلو

خپل منور صاحب د صفتونو لړۍ لا هم پسې اوږده کړه او زموږ د خپل دفتر استاد يې هم د

. کار اتل وباله او زه يې د ټولو ښځو قهرمانه ونومولم

د منور صاحب صفت تر اوسه چا نه و کړی . د استاد ژر ور پام شو او دی يې هم د عاميانه

. ادبياتو ستر استاد او کار پوه وباله

خلاصه شوه د چايو او صفتونو مجلس لا نه و خلاص چې بيا دروازه . يوۀ مامور سر را ښکاره

: کړ

- . هله راځئ . ماشونه راغلي دي

منور صاحب او دواړو استادانو د چايو پيالې پر ځاى کېښودي . يو بل ته د مخکې کېدو په ست

. له دفتره ووتل

»»»»»»»»»»»

: استاد چې دفتر ته راغی له ځان سره بونگيده . منور صاحب يې تر شا و

- ډيره بې انصافي ده . عدالت نشته . څوک د علم او پوهې او تجربې په قدر نه پوهيږي . ټول

. بې سوادان دي

. استاد د خپل ميز روک وتاړه . بکس يې ور واخيست

که دا خلک د علم او پوهې په قدر پوهيداى اوس به د وزارت دا حال نه و. که د وطن خاطر

نه وای ، چې زموږ زړه مو پرې خوږيږي . والله که يوه شيبه دلته پاتې شوى واى . زه وايم

. خير دی وطن دی خدمت به يې کوو. خو دوی نه پوهيږي

- . ستاسو قدر د افغانستان ملت ته مالوم دى استاده ، غم مه کوئ . دا چوکۍ تاسو ته ډيره وړه ده

: استاد چې له دفتر نه ووت ، ما د منور صاحب نه و پوښتل

- څه خبره ده منور صاحب ؟ ولې استاد په غوسه و ؟

خلک . هسی ډير حريص دي . د استاد عالم معاش له دوى زيات حواله شوی

په حقيقت کې يو هم د معاش مستحق نه دی . نه استاد عالم په څه پوهيږي او نه دى ، خو هغه

. دى تاسو يې په خپله گورئ . دواړه په واسطو مقرر شوي دي

.منور صاحب دا وويل او ورپسې يې د خپل ځان د ليکنو او تجربو اوږده کېسه شروع کړه

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki